Postup merania koeficientov účinnosti

EER je štandardne merané pri 35°C prostredia vonkajšej teploty a 26°C prostredia vnútornej teploty s 50% vlhkosťou vzduchu.

Zo zákonov termodynamiky vyplýva, že maximálny teoreticky možný EER koeficient je 122,69 a koeficient COP by mohol dosahovať hodnotu 35,98. Samozrejme, tento koeficient je dosiahnutý iba za predpokladu malého rozdielu teplôt prostredí a technickej dokonalosti klimatizácie. Vo všeobecnosti platí, že čím väčší je rozdiel teploty medzi vonkajším a vnútorným prostredím, tým nižší je koeficient EER alebo aj COP. Ak by sme chladili priestor na 27°C a vonkajšia teplota by dosahovala 49°C, tak maximálna hodnota EER by mohla dosiahnuť iba 13,5.

COP, EER a SEER

Hodnota COP (z anglického Coeficient Of Performance) vyjadruje pomer medzi množstvom vloženej a vydanej energie. Používa sa pri tepelných čerpadlách pre vyjadrenie množstva tepla, ktoré tepelné čerpadlo vydá v pomere k vloženej energii. čím vyššie COP, tým lepšie. Ak má tepelné čerpadlo COP hodnotu napr 3,2 - znamená to, že z 1 kW elektrickej energie vyprodukuje 3,2 kW tepelnej energie.

Hodnota EER (z anglického Energy Efficiency Ratio) taktiež vyjadruje pomer medzi množstvom vloženej a výstupnej energie pri práci tepelného čerpadla spusteného v móde chladenia (klimatizácie). Napríklad EER 3,2 znamená, že zariadenie z 1 kW energie vytvorí 3,2 kW chladiaceho výkonu. čím vyššie EER – tým lepšie. (Aj EER je vlastne COP hodnotou, ale aby sa na prvé počutie dalo rozlíši, či sa rozpráva o chladení alebo kúrení, začala sa pre chladenie používa skratka EER.)

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio) je vyjadrením energetickej účinnosti tepelného čerpadla (klimatizácie) používaného počas celého roka v rovnakom operačnom móde (chladenie alebo kúrenie). Vyjadruje očakávanú účinnost zariadenia počas celého roka prevádzky v danej lokalite. Z toho vyplýva, že SEER tepelného čerpadla (resp. Klimatizácie) nebude rovnaké v rôznych zemepisných šírkach.

Sortiment značiek